Legitimering:

Denne siden er beregnet for deg som skal legitimere deg overfor EconPartner as fordi du innehar en rolle/relasjon til en virksomhet som inngår i et kundeforhold med oss.

I henhold til vår autorisasjon fra Finanstilsynet som regnskapsførerforetak er vi pålagt å utføre en kundekontroll før vi påtar oss et oppdrag for nye oppdragsgivere ihht gjeldene hvitvaskingsregler.

Vi har valgt å gjøre denne kontrollen elektronisk og ved bruk av BankID/Buypass til identifikasjon.

Legitimering med elektronisk ID

Vi anbefaler at du bruker elektronisk ID for å legitimere deg. Følg instruksjonene nedenfor. Hvis du har problemer når du skal signere med BankID, trykk på «Får du ikke logget inn eller signert med BankID» på innloggingsbildet for BankID.

Om du ikke har elektronisk ID må vi motta liste over reelle rettighetshavere og gyldig legitimasjon som er bekreftet rett kopi av godkjent instans, eller at vi får dette overlevert ved personlig oppmøte hos oss. Som gyldig legitimasjon regnes pass, førerkort og bankkort med bilde.

Fyll ut skjemaet nedenfor – det tar bare noen minutter.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search